سجاد منصوری
تنبک
متولد 1365
سوابق و فعالیت های موسیقیایی
همکاری با آموزشگاه های موسیقی آهنگ - آراد -چکاد - پارت -دارای سپاهان
همکاری با گروه های نغمه / رهاب /پارس و امید /آژنگ / کهن
همکاری با خوانندگانی چون محمد معتمدی و سالار عقیلی
عضو خانه موسیقی ایران
اجراها و فعالیت های اجرایی
اجرا با استاد محمد رضا لطفی در اصفهان - کرمانشاه -بهبهان - اهواز -تبریز
اجرا با استاد علی اصغر شاهزیدی در اصفهان
اجرا با استاد ملک مسعودی در نقاط مختلف ایران
اجرا با استاد حسن منصوری در نقاط مختلف ایران
آلبوم های منتشر شده :
کنسرت بداهه نوازی اصفهان استاد محمد رضا لطفی
پوپک به آهنگسازی بیات
ایل احساس به آهنگسازی دکتر قبادی
هزار گیسو به آهنگسازی ملیحه سعیدی
صنم به آهنگسازی کامیار فانیان
نمونه کارهای ویدئویی