دف فهیمه محمدی
دف
متولد 1367
لیسانس تاریخ دانشگاه اصفهان
سوابق و فعالیت های موسیقیایی
نوازنده ساز دف مدت نوازندگی از سال 89 تا اکنون
کنسرت آموزشی سال 91 - اصفهان
کنسرت رستاخیر سال 95 فولاد شهر اصفهان
ضبط کلیپ گروه رستاخیز پائیز 94
اجراها و فعالیت های اجرایی
عضو ارکستر ملی اصفهان به سرپرستی استاد مرتضی شفیعی
کنسرت ارکستر ملی در تاریخ 98/10/7 خوانندگان: پارسا حسن دخت و اسماعیل اله راویان
کنسرت ارکستر ملی در تاریخ 97/10/21 خواننده سالار عقیلی
کنسرت ارکستر ملی در تاریخ 1397/5/31 در تالار رودکی خواننده سالار عقیلی
اساتید آقایان حمید شیخ بهایی - مهران روز علیزاده
آشنایی با ضرب زورخانه