حامد رنجبر
آوازو تصنیف خوانی
متولد
کارشناس برق قدرت
سوابق و فعالیت های موسیقیایی
فراگیری آواز از سن ۱۳ سالگی
فراگیری ردیف آوازی, تصنیف خوانی و درک ریتم, شیوه های راه گردانی و مرکب خوانی, سلفژ و صداسازی , شیوه ی آوازی طاهر زاده و شیوه ی آوازی مکتب اصفهان نزد اساتید منصور اعظمی کیا, حمیدرضا نوربخش و علی اصغر شاهزیدی
همکاری با گروه های موسیقی فرناد، ناقوس، آوا، آزرم، ققنوس و همنوازان کمند
سابقه ی تدریس ۹ سال
جوایز و افتخارات
نفر اول جشنواره ملی موسیقی جوان در سال ۱۳۹۸
نفر دوم جشنواره ملی موسیقی جوان در سال ۱۳۹۷