فرخ مظهری
دانشنامه موسیقی ← مشاهیر موسیقی ← مشاهیر ایرانی

فرخ مظهری متولد ۱۳۲۸در اصفهان است. او از آموزش‌های اساتیدعلی اکبر خان شهنازی، نورعلی برومند و هوشنگ ظریف بهره برده. او همچنین با ارکستر فارابی به سرپرستی حسین دهلوی همکاری کرده. مظهری مسئول آرشیو موسیقی در کتابخانه پارک لاله بود همچنین او از اعضای گروه‌های چاوش، گروه شیدا (سرپرست : استاد محمدرضا لطفی) و گروه عارف (سرپرست : استاد پرویز مشکاتیان) بوده. او همچنین نوازنده تار گروه همنوازان شیدا(گروهی به سرپرستی شادروان محمدرضا لطفی) می‌باشد.

آثار

آلبوم بیداد به‌همراه گروه‌های شیدا و عارف با صدای محمدرضا شجریان

آلبوم دستان به همراهی پرویز مشکاتیان و با صدای محمد رضا شجریان
شرکت در آثار گروه همنوازان شیدا به سرپرستی شادروان محمدرضا لطفی (به عنوان مثال وطنم ایران، یادواره عارف قزوینی (آلبوم)، هنر گام زمان، یادواره استاد نورعلی برومند ، مجموعه های چاووش و...)