فلوت‌های پن
دانشنامه موسیقی ← تاریخ،فرهنگ،ادیان ← سازهای باستانی
(خدای مزرعه در یونان باستان) 30.000 سال پیش
این فلوت‌ها یکی از قدیمی‌ترین سازهایی است که که 30.000 سال قدمت دارد، اینها از بامبو یا نی‌های بسیار ضخیم ساخته شده اند. این ساز به خاطر هم خوانی اش با خدای یونانی روستایی پن به این نام خوانده می‌شود. واژه دیگری که برای نامیدن این ساز استفاده می‌شود «سیرینیکس» است.
منبع: seemorgh.com