نجمه روحانی زاده
سنتور
متولد 1364
کارشناس ارشد بیوتکنولوژی و کارشناسی موسیقی
سوابق و فعالیت های موسیقیایی
- شروع نوازندگی سنتور از سال 1372
- اخذ کارت صلاحیت تدریس سنتور در سال 1386
- شروع نوازندگی پیانو و فلوت ریکوردر از سال 1388
- اخذ کارت صلاحیت تدریس موسیقی کودک (ارف) در سال 1389
- تدریس از سال 1384 تا کنون در آموزشگاه های اصفهان و تهران از جمله آموزشگاه های نوا ، بسته نگار ، اوج ، حوزه هنری ، فرهنگ سرای خاوران و ...
- عضو کانون مدرسان خانه موسیقی از سال 1385
- کسب اعتبارنامه تدریس در شهرداریهای استان تهران در سال 1391
- دریافت مدرک صدابرداری از خانه موسیقی در سال 1392
- عضو کارگروه ارف (موسیقی کودک) استان اصفهان از سال 1392
جوایز و افتخارات
- مقام اول چهارمین جشنواره جوان تهران مهرماه 1381
- مقام اول سومین جشنواره جوان تهران دی ماه 1380
- مقام دوم جشنواره موسیقی جوان تهران زمستان 1376
- مقام اول جشنواره موسیقی جوان تهران زمستان 1379
- مقام اول سومین جشنواره موسیقی جوان استان اصفهان
- مقام اول دومین جشنواره موسیقی فجر جوان استان اصفهان
اجراها و فعالیت های اجرایی
- اجرای کنسرت در بیست و دومین جشنواره بین المللی موسیقی فجر بخش جوان تهران دی ماه 1385
- اجرای کنسرت در چهارمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان مهرماه 1378 به رهبری مسعود رضایی نژاد
- اجرای کنسرت آموزشی هنرستان موسیقی پسران اصفهان اسفند 1381
- اجرای کنسرت کلاسیک ارکسترسمفونیک اسفند 1381 به رهبری آربی بابومیان
- عضو ارکستر مضرابی اصفهان به رهبری محمد ابراهیمیان