آرین هاشمی
سنتور
متولد 1373
کارشناسی موسیقی
سوابق و فعالیت های موسیقیایی
آغاز یادگیری ساز سنتور نزد استاد رضایی نژاد
ادامه فراگیری این ساز نزد اساتید رضایی نژاد و اردوان کامکار
شروع تحصیلات آکادمیک موسیقی از سال 92
اخذ مدرک کارشناسی موسیقی
جوایز و افتخارات
مقام اول تکنولوژی جشنواره فجر دانش آموزی سال91
مولف کتاب آواهای آشنا (مجموعه قطعات پاپ و نوستالژیک برای سنتور)
اجراها و فعالیت های اجرایی
اجرای کنسرت تخصصی موسیقی ایرانی همراه با گروه دانشگاه فرهنگ و هنر اصفهان در دانشگاه موسیقی فرایبورگ آلمان سال 94
اجرای زنده به مناسبت نوروز 94 در موزه مردم شناسی شهر فرایبورگ آلمان
اجرای کنسرت های گوناگون در اصفهان و شهر های مختلف و همکاری با گروه هایی بر تارک سپیده ، واران ،وطن و ...
اجرا در شب سنتور نوازان اصفهان