حسام سالار
گیتار پاپ - کلاسیک -فلامینگو
متولد 1371
کارشناسی ارشد عمران
سوابق و فعالیت های موسیقیایی
یادگیری گیتار از سال 1379
تدریس درر هر 3 سبک پاپ -کلاسیک -فلامینگو از سال 88
همکاری با گروه های تدا و سون
سرپرست گروه پاپ دانشگاه شهرکرد
سرپرست گروه پاپ دانشگاه اصفهان
نمونه کارهای ویدئویی