صفحه ای با خط میخی
دانشنامه موسیقی ← تاریخ،فرهنگ،ادیان ← سازهای باستانی
(2000 قبل از میلاد) 
این صفحه که در شهر نیپور عراق یافت شده 2000 سال قبل از میلاد مسیح ساخته شده است. اولین نمونه از سازی است که روی آن کتیبه نگاری شده است. اگرچه این ساز شکسته شده است، ولی نوشته‌های روی آن اولین ملودی‌هایی که زمان باستان نواخته شده را بر ما آشکار می‌سازد.منبع: seemorgh.com