آوازسنتی-پاپ-سلفژ-صداسازی رسا هارونی
آوازسنتی-سلفژ-آواز پاپ
متولد 1368
کارشناس مهندسی معماری
سوابق و فعالیت های موسیقیایی
شروع فراگیری آواز (ردیف شناسی) نزد استاد ناصر رمضانی در اصفهان از سال 1383
برگزیده شدن در کارگاه تخصصی آواز استاد محمد رضا شجریان و افتخار شاگردی نزد ایشان درسال 1387 تا سال 1392
برگزیده فستیوال کشور ترکیه و نفر اول مسابقات در بخش تکخوان (آواز فردی) مسابقات شارکه 2014
اجرای کنسرت موسیقی در افریقای جنوبی-ژوهانسبورگ نوروز 98
جوایز و افتخارات
همکاری با گروه های موسیقی از جمله:
موج نو به سرپرستی استاد علی قمصری
ناسوت به سرپرستی استاد محسن طاهرزاده
هونیواک به سرپرستی استاد مرتضی گلابی
خاطره ها به سرپرستی استاد وحید سلمانی
نغمه به سرپرستی استاد جاوید ابراهیم پور
حیران به سرپرستی امیر حسین صمدانیان
همنوازان کمند به سرپرستی ندا کاجی
و اجرای کنسرت های متعدد در کشور
سابقه تدریس آواز، صداسازی و پرورش صوت
تصنیف خوانی ازسال 1388 تا کنون