فاضل جمشیدی
دانشنامه موسیقی ← مشاهیر موسیقی ← مشاهیر ایرانی

فاضل جمشیدی سال 1338 در شهری ری متولد شد. تحصیلات دانشگاهی خود را در رشته کارشناسی جامعه شناسی با گرایش پژوهشگری ادامه داد و در کنار تحصیل به فراگیری ردیف آوازی نزد استاد نصر الله ناصح پور، کریم صالح عظیمی و شهرام ناظری پرداخت
جمشیدی از سال 80 تا 82 مشاور اجرائی و از سال 82 تا سال 85 معاون اجرائی خانه موسیقی بود. فعالیت حرفه ای خود را از اواخر دهه 80 آغاز کرد و در گروه ها و ارکستر های مختلفی به خوانندگی پرداخت

ارکستر موسیقی ملی، گروه موسیقی درویش، گروه موسیقی همساز، گروه موسیقی نوای دل، گروه موسیقی وزیری، گروه موسیقی محجوبی، گروه موسیقی نیریز، گروه موسیقی صبا و... از این جمله اند

او برای اجرای موسیقی تا به حال به کشور های چین، کانادا، سوئد، قزاقستان، نروژ، آذربایجان، مقدونیه، تایوان و ازبکستان، افریقای جنوبی و....سفر کرده است.  
از میان آثار منتشره این هنرمند می توان به ای وطن، یار پنهان، دیدار شرق و غرب، بهار رویا و آثار تصویری منتشر شده از کنسرت های ارکستر موسیقی ملی اشاره کرد

فاضل جمشیدی در مجری گری برنامه های موسیقی نیز مشارکت داشته که از آن جمله می توان به برنامه های زیر اشاره کرد: مجری کارشناس میز گرد رادیو فرهنگ در سال 83-1382، مجری کارشناس میزگرد راز مانا، مجری کارشناس میز گرد بررسی وضعیت آموزش موسیقی در ایران، مجری کارشناس جلسات پژوهشی جشنواره فجر در سال 82، مجری کارشناس برنامه های مختلف وضعیت اجتماعی موسیقی دانان در شبکه های مختلف تلویزیونی و...

فاضل جمشیدی سال 1338 در شهری ری متولد شد. تحصیلات دانشگاهی خود را در رشته کارشناسی جامعه شناسی با گرایش پژوهشگری ادامه داد و در کنار تحصیل به فراگیری ردیف آوازی نزد استاد نصر الله ناصح پور، کریم صالح عظیمی و شهرام ناظری پرداخت
جمشیدی از سال 80 تا 82 مشاور اجرائی و از سال 82 تا سال 85 معاون اجرائی خانه موسیقی بود. فعالیت حرفه ای خود را از اواخر دهه 80 آغاز کرد و در گروه ها و ارکستر های مختلفی به خوانندگی پرداخت


ارکستر موسیقی ملی، گروه موسیقی درویش، گروه موسیقی همساز، گروه موسیقی نوای دل، گروه موسیقی وزیری، گروه موسیقی محجوبی، گروه موسیقی نیریز، گروه موسیقی صبا و... از این جمله اند


او برای اجرای موسیقی تا به حال به کشور های چین، کانادا، سوئد، قزاقستان، نروژ، آذربایجان، مقدونیه، تایوان و ازبکستان، افریقای جنوبی و....سفر کرده است.  
از میان آثار منتشره این هنرمند می توان به ای وطن، یار پنهان، دیدار شرق و غرب، بهار رویا و آثار تصویری منتشر شده از کنسرت های ارکستر موسیقی ملی اشاره کرد
فاضل جمشیدی در مجری گری برنامه های موسیقی نیز مشارکت داشته که از آن جمله می توان به برنامه های زیر اشاره کرد: مجری کارشناس میز گرد رادیو فرهنگ در سال 83-1382، مجری کارشناس میزگرد راز مانا، مجری کارشناس میز گرد بررسی وضعیت آموزش موسیقی در ایران، مجری کارشناس جلسات پژوهشی جشنواره فجر در سال 82، مجری کارشناس برنامه های مختلف وضعیت اجتماعی موسیقی دانان در شبکه های مختلف تلویزیونی و...