آذین موحد
دانشنامه موسیقی ← مشاهیر موسیقی ← مشاهیر ایرانی

آذین موحدموسیقی‌دان ایرانی، نوازنده فلوت، پژوهشگر و استاد دانشگاه است.
آذین موحد در سال ۱۳۳۹زاده شد.
آذین موحد دکترای خود را در رشته موسیقی و با تخصص نوازندگی و هنرهای اجرایی از دانشگاه ایلینوی آمریکا گرفته و پس از آن تحقیقات فوق دکترای خود را در علوم نوازندگی در دانشگاه هاروارد انجام داده‌است. سپس مدتی در دانشگاه ایلی نوی و دانشگاه ایالیتی کالیفرنیا تدریس کرده و به ایران بازگشته است.
موحد از سال ۱۳۷۲عضو هیئت علمی دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران است. همچنین استاد مدعو دانشگاه پرتلند و دانشگاه آیونین یونان بوده و در بسیاری از شهرهای جهان با ساز تخصصی خود، فلوت، کنسرت اجرا کرده‌است.
 
آذین موحد جوایز بسیاری در زمینه موسیقی از آن خود کرده‌است از جمله:


·         جایزهAllen B Skei memorial
·         جایزه برترین زن ایران در عرصه موسیقی کلاسیک