منصور یاحقی
دانشنامه موسیقی ← مشاهیر موسیقی ← مشاهیر ایرانی

منصور یاحقی (زاده ۱۳۰۳ - درگذشته ۱۳۸۴) نوازنده سنتور اهل ایران بود. او برادر بزرگ‌تر «پرویز صدیقی پارسی» ملقب به پرویز یاحقی از نوازندگان شهیر ویولون است.
از سنین کودکی نزد دایی خود حسین یاحقی نواختن سه‌تار را فرا گرفت. در نوجوانی با معرفی حسین یاحقی زیر نظر حبیب سماعیشروع به یادگیری سنتور کرد. منصور یاحقی از معدود شاگردان حبیب سماعی است که موسیقی دستگاهی را بدون یاد گیری نت و به روش به اصطلاح سینه به سینه فرا گرفت. در سال ۱۳۲۸شمسی وارد رادیو شد. در آنجا سالها به اجرای زنده موسیقی مشغول بود. منصور یاحقی همانند سایر شاگردان اصیل حبیب سماعی بر روی سنتور ۹خرک می‌نواخت. یاحقی شاگردان محدودی را به همان سبک و سیاق استاد خود حبیب سماعی تربیت کرد. از جمله خصایص آن شیوه تسلط بی بدیل به ظریف ترین گوشه‌های موسیقی دستگاهی سنتی ایران است.
منصور یاحقی در سال ۱۳۸۴در اثر سرطان در گذشت و در تهران به خاک سپرده شد. آثار متعددی از وی در زمینه تک‌نوازی سنتور به‌جای مانده‌است.