محمد اسماعیل قنبری
دانشنامه موسیقی ← مشاهیر موسیقی ← مشاهیر ایرانی


 
آموزشها و تخصصهای فرا گرفته :
-       آغاز فراگیری آواز از سال 1363 از محضر استاد نصرالله ناصح پور
-       همزمان با فراگیری آواز نواختن ساز سه تار را نزد بیتا رضوی و بهروز همتی آغاز نمود
-       از سال 1370 الی 1373 از محضر استادانی چون صدیف رامبد و مرحوم علی اصغر بهاری بهره برده است.
-       از یک سال و نیم قبل فوت استاد رضوی سروستانی از کلاس درسشان بهره برده اند.
 
اجراها و فعالیتها :
-       عضو پیوسته کانون خوانندگان و مدرسان خانه موسیقی
-       عضو صندوق اعتباری حمایت از نویسندگان و روزنامه نگاران و هنرمندان
-       تدریس آواز را از سال 70 13 آغاز نموده اند
-       اجرای کنسرت خیریه سالمندان کهریزک به همراهی گروه طریقت و دریافت تقدیر نامه در سال 1375
-       در سال 1376 با دکتر حسین عمومی آشنا شده و تا پایان عمر پربارشان در خدمت ایشان بوده اند.
-       اجرای کنسرت با گروه نیستان در فرهنگسرای بهمن و جشنواره موسیقی فجر در سال 1376
-       همزمان از سال 1378 از کلاس درس استاد احمد ابراهیمی بهره ها برده و استاد ابراهیمی با دست خط خوش و زیبایشان اجازه ادامه تدریس را مکتوب نموده اند
-       اجرای برنامه در بزرگداشت استاد احمد ابراهیمی در تالار وحدت در سال 1379
-       اجرای کنسرت با گروه آرون در کرج و گرگان در سال 1381
-       اجرای دو کنسرت با گروه مشتاق در سازمان میراث فرهنگی در سال 1381
-       در اواخر سال1381 سی دی آموزشی گام به گام آواز اصیل را با همکاری شرکت افرا رایان تولید و منتشر نموده اند.
-       اجرای کنسرت با گروه آرون در کرج در سال 1382
-       تدریس در دانشگاه جامع علمی کاربردی از سال 1382 الی 1384
-       دارای مجوز و کارت تدریس موسیقی از دفتر آموزشهای هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 1383
-       اجرای کنسرت با گروه طریقت در فرهنگسرای نیاوران در سال 1384
-       اجرای برنامه در بزرگداشت و یادبود استادان محمد میر نقیبی ، علی اصغر بهاری و نواب صفا در سالهای مختلف
-       نوشتن چندین مقاله و نقد در مورد موسیقی در روزنامه های همشهری و شرق  
-       تدریس آواز اصیل در آموزشگاههای مختلف در سطح تهران
-       سرپرستی هنرجویان و آماده سازی آنها جهت اجرای کنسرت در سالیان متمادی
روش تدریس :
در تدریس آواز ، ابتدا به تربیت گوش و صحیح اجرا نمودن صداهای موسیقی پرداخته و در ادامه فواصل دستگاه ها را با ساز سه تار به  هنرجویان آموزش می دهند و با تصنیف و گوشه های مستقل ، آنان را آماده ردیف خوانی مینمایند.
-   منابع اولیه تدریس ایشان ردیف استاد عبدالله دوامی به روایت استاد پایور است. در ادامه آموزش ، هنرجویانی که به مراحل بالاتر گام نهاده اند را با ردیف های استادان قدیمی که در محضرشان بوده اند ، آشنا مینمایند.
محمد اسماعیل قنبری
متولد 1342
-       کارشناس موسیقی
-       مدرس آواز اصیل
آموزشها و تخصصهای فرا گرفته :
-       آغاز فراگیری آواز از سال 1363 از محضر استاد نصرالله ناصح پور
-       همزمان با فراگیری آواز نواختن ساز سه تار را نزد بیتا رضوی و بهروز همتی آغاز نمود
-       از سال 1370 الی 1373 از محضر استادانی چون صدیف رامبد و مرحوم علی اصغر بهاری بهره برده است.
-       از یک سال و نیم قبل فوت استاد رضوی سروستانی از کلاس درسشان بهره برده اند.
 
اجراها و فعالیتها :
 
-       عضو پیوسته کانون خوانندگان و مدرسان خانه موسیقی
-       عضو صندوق اعتباری حمایت از نویسندگان و روزنامه نگاران و هنرمندان
-       تدریس آواز را از سال 70 13 آغاز نموده اند
-       اجرای کنسرت خیریه سالمندان کهریزک به همراهی گروه طریقت و دریافت تقدیر نامه در سال 1375
-       در سال 1376 با دکتر حسین عمومی آشنا شده و تا پایان عمر پربارشان در خدمت ایشان بوده اند.
-       اجرای کنسرت با گروه نیستان در فرهنگسرای بهمن و جشنواره موسیقی فجر در سال 1376
-       همزمان از سال 1378 از کلاس درس استاد احمد ابراهیمی بهره ها برده و استاد ابراهیمی با دست خط خوش و زیبایشان اجازه ادامه تدریس را مکتوب نموده اند
-       اجرای برنامه در بزرگداشت استاد احمد ابراهیمی در تالار وحدت در سال 1379
-       اجرای کنسرت با گروه آرون در کرج و گرگان در سال 1381
-       اجرای دو کنسرت با گروه مشتاق در سازمان میراث فرهنگی در سال 1381
-       در اواخر سال1381 سی دی آموزشی گام به گام آواز اصیل را با همکاری شرکت افرا رایان تولید و منتشر نموده اند.
-       اجرای کنسرت با گروه آرون در کرج در سال 1382
-       تدریس در دانشگاه جامع علمی کاربردی از سال 1382 الی 1384
-       دارای مجوز و کارت تدریس موسیقی از دفتر آموزشهای هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 1383
-       اجرای کنسرت با گروه طریقت در فرهنگسرای نیاوران در سال 1384
-       اجرای برنامه در بزرگداشت و یادبود استادان محمد میر نقیبی ، علی اصغر بهاری و نواب صفا در سالهای مختلف
-       نوشتن چندین مقاله و نقد در مورد موسیقی در روزنامه های همشهری و شرق  
-       تدریس آواز اصیل در آموزشگاههای مختلف در سطح تهران
-       سرپرستی هنرجویان و آماده سازی آنها جهت اجرای کنسرت در سالیان متمادی
روش تدریس :
در تدریس آواز ، ابتدا به تربیت گوش و صحیح اجرا نمودن صداهای موسیقی پرداخته و در ادامه فواصل دستگاه ها را با ساز سه تار به  هنرجویان آموزش می دهند و با تصنیف و گوشه های مستقل ، آنان را آماده ردیف خوانی مینمایند.
-   منابع اولیه تدریس ایشان ردیف استاد عبدالله دوامی به روایت استاد پایور است. در ادامه آموزش ، هنرجویانی که به مراحل بالاتر گام نهاده اند را با ردیف های استادان قدیمی که در محضرشان بوده اند ، آشنا مینمایند.