اپلیکیشن تیونر (tuner) برای سیستم عامل اندروید
دانشنامه موسیقی ← ابزارهای کاربردی ← نرم افزار کوک و نوازندگی
سه اپلیکیشن زیر سه نمونه از نرم افزارهای ساده و کاربردی هستند که جهت کوک همه سازها قابل استفاده می باشند.
در صورت نیاز به معرفی و اطلاعات بیشتر در خصوص تیونرها به بخش موسیقی دیجیتال در دانشنامه آکادمی مراجعه فرمایید.دانلود اپلیکیشن  gStrings v1.0.9


دانلود اپلیکیشن Tuner.DaTuner.Pro.Donate.v2.31


دانلود اپلیکیشن  Waves.Tuner.FULL.1.0.0
آلبوم تصاویر