طبقه‌بندی هورنبوشتل – ساشز
دانشنامه موسیقی ← تئوری موسیقی ← تقسیم بندی سازها
اریش فون هورنبوشتلو کورت ساشز در سال 1914 طبقه‌بندی خود را ارائه دادند. آنها طبقه‌بندی "ناتیا ساشترا" و "ماهیلون" را اندکی تغییر داده و فقط نام "آتوفون" را بجای "ایدیوفون" استفاده کردند:
·         ایدیوفون‌ها: که با ضربه بر بدنه آنها ایجاد صدا می‌شود. با ضربت، اصابت، تکان و خراشیدن در اینگونه سازها ایجاد صدا میشود. ایدیوفون‌ها شامل چوب پرکاشن، سنتور چوبی، استوانه شکافدار،آامبیرا (جعبه چوبی)، جغجغه و گوئیرو میشوند.
·         ممبرانوفون‌ها: سازهایی که با ضربه زدن بر قسمتی از آنها که معمولا از پوست تشکیل شده است، ایجاد صدا می‌شود. از این دسته می‌توان به انواع و اقسام سازی به نام "کازو" اشاره کرد.
 کوردوفون‌ها: در این نوع سازها ارتباط سیم با صفحه و بدنه ساز بسیار مهم است. آتوهارپ (سنتورى که در آن بعضى از سیمها را خفه میکنند تا سیمهاى آزاد صدا کنند) از این دسته سازها می باشد. ممکن است سیمها مانند گیتار به موازات صفحه اصلی بر روی ساز سوار شده باشند و یا ممکن است مانند بانجو از صفحه اصلی گذر کنند.
·         آروفون‌ها: اینگونه سازها با ایجاد باد در مجرای هوای ساز تولید صدا میکنند. از این دسته می‌توان به فلوت و نی اشاره کردو مثلا در فلوت لبه تیز مانند آن در ایجاد طنین استخراج شده موثر است.
 
 
در این طبقه‌بندی  اروفون‌ها از حیث صدا و ممبرانوفون‌ها از حیث شکل ساز تقسیم‌بندی می‌شوند.
منبع: http://www.tebyan.net