دانشنامه موسیقی
خنیا یا موسیقی چیست؟
واژهٔ موسیقی از واژه‌ای یونانی و گرفته شده از کلمهٔ Mousika و مشتق از کلمهٔ Muse می‌باشد.
خنیا از ریشه «خونیاک» زبان پهلوی و «هو نواک» اوستایی است که خود آن از دو قسمت تشکیل شده است: «هو]به معنای نیک، زیبا، خوش، برای نمونه در واژه‌های هومن (= نیک اندیش)، خسرو (= خوب نام)، و «نواک» به معنای نوا. در کل هونواک، خونیاک و خنیا به معنی «نوای خوش» است....
پیوند ریاضیات و موسیقی
احساس¬هایی که در یافتن پاسخ مسئله ریاضی ظاهر می شوند، شبیه به احساس¬هایی است که هنگام اجرای قطعه موسیقی به انسان دست میدهد. مهمترین جنبه ای که در هر دو زمینه وجوددارد خلاقیت است. به عقیده"هنلی" براساس¬ سه ¬ادعای ¬¬زیر می¬توان¬ تاریخ¬ موسیقی¬را با¬ تاریخ¬ ریاضیات¬ مقایسه¬ کرد......
تقسیم بندی انواع موسیقی در ایران
یکی ازمشکلات موسیقی امروز ما عدم وجود تقسیم ، تعریف و دسته بندیهای موسیقی است . به طور کلی موسیقی ایران از دیدگاه برخی از موسیقدانهای ایرانی به دو نوع تقسیم می شود: یکی موسیقی عامیانه که شامل موسیقی ردیف دستگاهی ، موسیقی نواحی مختلف ایران و موسیقی مذهبی و آیینی است ، و دوم موسیقی هنری که شامل موسیقی کلاسیک بین المللی و موسیقی ملی است ....
|◄ 1 ►|