کلاس آموزش ویولن - حضوری - اصفهان - عرفان قاسمی
وضعیت در حال ثبت نام
تاریخ شروع دوشنبه 20 فروردین 1397
زمان تحویل تکالیف شنبه ها
طرح درس و سرفصل ها
درباره عرفان قاسمی
تخصص: ویولن

اغاز فراگیری سال 85 نزد استاد بهنام برجیان
سال 86 تا 87 نزد استاد کبوتری
سال 88 تا 93 نزد استاد فضل الله فلاحیان
سال 94 تا اوایل 96 نزد استاد سعید خانی

* سال 89 شرکت در کنسرت اموزشی
* 95/2/21 اجرا در دانشگاه اصفهان به همراه گروه دانشگاه اصفهان به مناسبت جشن علوم پایه
* 95/3/28 اجرا در 2گروه کنسرت اموزشی در تالار خورشید
* 95/4/20 اجرا در خانه سالمندان نیاکان به همراه گروه و سرپرستی بنده
* اجرای تکنوازی در انجمن موسیقی دل آرام
* اجرا در دانشکده دندان پزشکی توسط گروه بنده
* اجرا به مناسب ولادت حضرت علی برای اداره فرهنگ و ارشاد زرین شهر توسط گروه بنده
* اجرا در تالار شریعتی دانشگاه اصفهان توسط گروه اینجانب
* اجرا موسیقی در دانشگاه هاتف توسط گروه اینجانب
* 95/7/6 اجرا موسیقی برای اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی زرین شهر توسط گروه اینجانب
* اجرای موسیقی در شب شعر انجمن واژه پردازان پرند پارسی در تالار امام رضا فولاد شهر