هنرجوی نمونه کلاس تار
مدرس : سعید دایی زاده
پیش درآمد اصفهان اجرای امیر بزمی
الهه ناز - اجرای غزل طاهری و یگانه یادگاری
مارش ترک اجرای فرزاد فریبرزی
گنج قارون آواز دشتی - اجرای محمد شفیعی