کلاس آموزش آواز و صداسازی حضوری-اصفهان - حامد رنجبر
وضعیت در حال ثبت نام
تاریخ شروع یکشنبه 21 اردیبهشت 1399
زمان تحویل تکالیف یکشنبه ها
طرح درس و سرفصل ها
درباره حامد رنجبر
تخصص: آوازو تصنیف خوانی

فراگیری آواز از سن ۱۳ سالگی
فراگیری ردیف آوازی, تصنیف خوانی و درک ریتم, شیوه های راه گردانی و مرکب خوانی, سلفژ و صداسازی , شیوه ی آوازی طاهر زاده و شیوه ی آوازی مکتب اصفهان نزد اساتید منصور اعظمی کیا, حمیدرضا نوربخش و علی اصغر شاهزیدی
همکاری با گروه های موسیقی فرناد، ناقوس، آوا، آزرم، ققنوس و همنوازان کمند
سابقه ی تدریس ۹ سال

نفر اول جشنواره ملی موسیقی جوان در سال ۱۳۹۸
نفر دوم جشنواره ملی موسیقی جوان در سال ۱۳۹۷