کلاس آموزش گیتار - حضوری - اصفهان - حسام سالار
وضعیت در حال ثبت نام
تاریخ شروع دوشنبه 20 فروردین 1397
زمان تحویل تکالیف شنبه ها
طرح درس و سرفصل ها
(سبک فلامینکو)
1-آموزش کتاب (از نواختن گیتار لذت ببرید1) همراه با جزوه شعر جلد 1
2-آموزش کتاب(ازنواختن گیتار لذت ببرید2) همراه با کتاب _ [از نواختن ریتم با گیتار لذت ببرید 2] همراه با جزوه شعر جلد2]
3-آموزش کتابهای (هنر فلامینکو) و (42 قطعه طبقه بندی شده) همراه با کتاب_ [ از نواختن ریتم با گیتار لذت ببرید 3] همراه با جزوه شعر جلد 3
4-آموزش کتاب(6 قطعه فلامینکو)
5-تعدادی قطعه دو نوازی و چند نوازی طبقه بندی شده


(گیتار الکترونیک)
1-آموزش کتاب(از نواختن با گیتار لذت ببرید 1) همراه با جزوه شعر جلد 1
2-آموزش کتاب(از نواختن با گیتار لذت ببرید2) همراه با کتاب_(از نواختن ریتم با گیتار لذت ببرید 2) همراه با جزوه شعر جلد 2
3-آموزش کتاب (خود آموز ریتم نوازی گیتارالکترونیک)
4-آموزش کتاب (خود آموز گیتار الکترونیک جلد1 و 2)


(سبک کلاسیک)
1-آموزش کتاب (از نواختن با گیتار لذت ببرید 1)همراه با جزوه شعر جلد 1
2-آموزش کتاب(از نواختن با گیتار لذت ببرید 2) همراه با کتاب (از نواختن ریتم با گیتار لذت ببرید2)
3-آموزش کتاب (از نواختن با گیتار لذت ببرید 3) همراه با جزوه شعر جلد 2 و 3
4-آموزش کتاب( از نواختن با گیتار لذت ببرید 4) همراه با کتاب_(از نواختن ریتم با گیتار لذت ببرید5)
5آموزش کتاب (از نواختن با گیتار لذت ببرید 5)
6-تعدادی از نت ها و قطعه های تکمیلی
درباره حسام سالار
تخصص: گیتار پاپ - کلاسیک -فلامینگو

یادگیری گیتار از سال 1379
تدریس درر هر 3 سبک پاپ -کلاسیک -فلامینگو از سال 88
همکاری با گروه های تدا و سون
سرپرست گروه پاپ دانشگاه شهرکرد
سرپرست گروه پاپ دانشگاه اصفهان