سپهر روحانی زاده
ویولن
متولد 1371
دانشجوی کارشناسی عمران
سوابق و فعالیت های موسیقیایی
شروع فراگیری موسیقی در سال 1376 در کلاس ارف خانم روحانی
آغاز فراگیری ویولن ایرانی نزد استاد حسن برجیان از سال 1377
ادامه فراگیری ویولن ایرانی نزد استاد بهنام برجیان از سال 1382
آغاز فراگیری ویولن کلاسیک از سال 1386 نزد استاد مرتضی شفیعی
ادامه فراگیری ویولن کلاسیک از سال 1388 نزد استاد پدرام پورقاضی
و بهره گیری از محضر استاد لطفی
عضو خانه موسیقی ایران از سال 1386
مشغول به آموزش ویولن در آموزشگاه نوا
جوایز و افتخارات
کسب مقام اول در جشنواره فجر تهران و اصفهان در سال
کسب مقام اول در جشنواره فجر تهران و اصفهان در سال 1379
کسب مقام اول در جشنواره فجر تهران و اصفهان در سال 1379
اجراها و فعالیت های اجرایی
شرکت در کنسرت های متعدد آموزشگاهی از سال 1383
شرکت در کنسرت های هنرستان موسیقی از سال 1385
حضور در ارکسترهای متعددی از جمله :
ارکستر سمفونیک اصفهان به رهبری استاد مجید انتظامی و آربی بابومیان در سال های 1386
ارکستر سمفونیک اصفهان به رهبری استاد مجید انتظامی در سال های 1387
ارکستر سمفونیک اصفهان به رهبری استاد آربی بابومیان در سال های 1388
اجرای کنسرت با ارکستر ملی اصفهان به رهبری استاد مرتضی شفیعی 1392
اجرای کنسرت با ارکستر مجلسی خورشید به رهبری فرید اسماعیلی
اجرای کنسرت با ارکستر مجلسی اصفهان به رهبری سیامک بهبهانی
افتخاره اجرا در ارکستر سمفونیک با صدای سالار عقیلی سال 1392
افتخاره اجرا در ارکستر سمفونیک با صدای علیرضا قربانی سال 1392
سابقه ضبط موسیقی در استودیو در کنار استاد یزدانی
نمونه کارهای ویدئویی