نوشین روحانی زاده
تار - سه تار
متولد 1366
سوابق و فعالیت های موسیقیایی
شروع فراگیری تار نزد استاد هدایت الله سیاره (از شاگردان استاد جلیل شهناز و استاد ظریف) از سال 1374
عضویت در خانه موسیقی ایران از سال 1383
موفق به کسب کارت مربیگری در سال 1386
شروع تدریس از سال در هنرکده های نوا ، کوثر ، رودکی ، حوزه هنری سوره و فرهنگسرای شهرداری
جوایز و افتخارات
کسب مقام اول در جشنواره فجر تهران در سال 78 در مقام سنی الف
کسب مقام اول در جشنواره موسیقیی جوان تهران در سال 78
کسب مقام دوم در جشنواره فجر تهران در سال های 79 و 80 و 81 در مقام سنی ب
کسب مقام اول در رده های سنی الف و ب و ج در جشنواره فجر اصفهان مابین سال های 78 تا 80
حضور در جشنواره آموزشگاهای کشور و کسب مقام برتر تیمی در کنار حضور استاد خلیل ملکی
کسب مقام برتر در جشنواره فجر در رشته تار در سال 85
اجراها و فعالیت های اجرایی
کنسرت موسیقی ایرانی نوجوانان در مهرماه 78 به سرپرستی مسعود رضایی نژاد
گروه موسیقی اصفهان به رهبری استاد شیخ بهایی و اخذ ویزا برای کشور آمریکا
اجرای کنسرت موسیقی به رهبری استاد جهانشاه
بسیاری از کنسرت های دیگر در اصفهان و تهران
اجرای کنسرت های آموزشی بسیار متعدد