ساز ساخته شده از خط کش و نخ
دانشنامه موسیقی ← تاریخ،فرهنگ،ادیان ← سازهای باستانی
(17.000 قبل از میلاد)

این ساز bullroarerیا rhombusیا turndunاین ساز bullroarer یا rhombus یا turndun نامیده می‌شود نوعی ساز آیینی به حساب می‌آید و نیز نوعی وسیله مخابره و ارتباط در فاصله‌های دور بوده است. قدمت آن به دوره پارینه سنگی بازمی‌گردد حدود 17.000 قبل از میلاد و در اکراین پیدا شده است. ریسمان آن کمی ‌پیچیده شده است و ساز در یک صفحه افقی و روی یک دایره بزرگ تاب خورده است. در یونان باستان این وسیله نوعی ساز مقدس شناخته می‌شد که در مراسم آیینی نواخته می‌شد.

منبع: seemorgh.com