سوسن اصلانی (دهلوی )
دانشنامه موسیقی ← مشاهیر موسیقی ← مشاهیر ایرانی

سوسن اصلانی به سال 1341 آموزش موسیقی را با ساز تخصصی سنتور از هنرستان موسیقی ملی آغاز نمود و پس از دوره ی لیسانس به تدریس سنتور و همنوازی در هنرستان های موسیقی دختران و پسران پرداخت.
وی از محضر استادان بنام ایران زنده یاد فرامرز پایور، زنده یاد محمود کریمی، ارفع اطرای، محمد حیدری و نیز همسرش حسین دهلوی بهره گرفته و تاکنون علاوه بر تدریس و نوازندگی قطعات مختلف سازی و آوازی را در زمینه ی موسیقی سنتی و محلی تصنیف نموده است. ور در سال 1364 کنسرت های مختلف در داخل و خارج از کشور اجرا نموده است.
از آثار منتشر شده ی وی نوار تک نوازی سنتور به همراهی تمبک سیامک بنایی ، بوی پرچین با صدای علی رستمیان و مجموعه قطعات کتاب رقص بهار با صدای علی رضا محمدی را میتوان نام برد. آلبوم نگاه گمشده نیز با صدای علی رضا گلبانگ شامل 7 تصنیف در 7 دستگاه منتشر شده است.
لازم به ذکر است سوسن اصلانی همسر حسین دهلوی آهنگساز و موسیقیدان بزرگ ایرانی میباشد و در برنامه ی گرامیداشت دهلوی به سنتورنوازی پرداخته است.