" کودکاهنگ " کلاس آموزش موسیقی کودک (اُرف) اصفهان - نجمه روحانی زاده
وضعیت در حال برگزاری
سطح کلاس رده سنی 4 الی 9 سال
محدودیت سنی رده سنی 4 الی 9 سال
زمان تحویل تکالیف شنبه ها
طرح درس و سرفصل ها
این دوره سریعترین و موثرترین روش آموزش موسیقی بوده که نتیجه سالها تجربه است.
این دوره فراتر از دوره های مرسوم به اُرف است.
نتایج حیرت انگیز در زمان بسیار کوتاه از نقاط قوت این دوره است.

اهداف و فعالیتهای این دوره :
شناخت و شکوفایی استعداد کودکانپرورش خلاقیت از طریق موسیقی
افزایش نشاط در کودکانتمرین فعالیتهای گروهی به روش مونته سوری
شناخت صداها و گستره صوتی موسیقاییفراگیری تئوری موسیقی مقدماتی
نوازندگی  بلز-فلوت ریکوردر-ملودیکا-تمپو شناخت سازها برای انتخاب ساز تخصصی در آینده
فراگیری سُلفِژ ، تقویت شنوایی و آوازدرک فواصل موسیقی
نت خوانی   و   ریتم خوانیتمرین ریتم بر اساس بازیهای ریتمیک
    .این دوره فراتر از دوره های مرسوم به اُرف است. نتایج حیرت انگیز در زمان بسیار کوتاه از نقاط قوت این دوره است.این دوره سریعترین و موثرترین روش آموزش موسیقی بوده که نتیجه سالها تجربه است.
    .این دوره فراتر از دوره های مرسوم به اُرف است. نتایج حیرت انگیز در زمان بسیار کوتاه از نقاط قوت این دوره است.
این دوره سریعترین و موثرترین روش آموزش موسیقی بوده که نتیجه سالها تجربه است.
    .این دوره فراتر از دوره های مرسوم به اُرف است. نتایج حیرت انگیز در زمان بسیار کوتاه از نقاط قوت این دوره است.
این دوره سریعترین و موثرترین روش آموزش موسیقی بوده که نتیجه سالها تجربه است.
    .این دوره فراتر از دوره های مرسوم به اُرف است. نتایج حیرت انگیز در زمان بسیار کوتاه از نقاط قوت این دوره است.
درباره نجمه روحانی زاده
تخصص: موسیقی کودک و نوجوان - اُرف

شروع تدریس موسیقی کودک از سال 1385
اخذ کارت صلاحیت تدریس موسیقی کودک در سال 1388
همکاری با موسسات و آموزشگاه های متعدد از جمله :
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شعبات 3 و 6 و 4 و مرکزی
آموزشگاه موسیقی نوا - آهنگ و ...

شرکت در مسترکلاسهای :
گروه آدمک
Doug Goodkin
Keith Terry

لحظاتی از کلاس کودکاهنگ
کودکاهنگ