گیتار سیما محمودی
گیتار
متولد 1368
سوابق و فعالیت های موسیقیایی
سال شروع آموزش 1395
سال شروع یادگیری 1391زیر نظر استاد دری
سابقه تدریس در آموزشگاه های عارف-آوای جاوید-پمج خط
آموزش تخصصی گیتار کودکان
اجراها و فعالیت های اجرایی
شرکت در رسیتال گیتار کلاسیک در فوره موسیقی به سرپرستی آقای حمید رضا دری
شرکت و اجرا در رسیتال در سالن فرشچیان